Sunday, 25 January 2015

RPH MINGGU 4 (19.01-23.01.2015)


TARIKH: 19.01.2015                                                                                                    HARI: ISNIN
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3B
Masa
1250-1400
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
  1. Menyatakan cara mengenal pasti ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Soal jawab
 4. Kesimpulan
 5. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran 100%  tercapai.

 
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2L / 2G
Masa
1400-1510 / 1635-1710
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
  1. Mengenal zon waktu di atas peta dunia.
  2. Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Soal jawab
 4. Latihan                 
Refeksi
2L – 95% daripada pelajar dapat mengenal zon waktu di atas peta dunia
2G – Objektif pembelajaran 100% tercapai.

 

TARIKH: 20.01.2015                                                                                                HARI: SELASA
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3F
Masa
1250-1400
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
1.       Menyatakan cara mengenal pasti ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Soal jawab
 4. Kesimpulan
 5. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran  tercapai. Terdapat 12 orang pelajar yang tidak hadir bersebab. P&P pengukuhan diulang pada kelas seterusnya.

 
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2L / 2J / 2A
Masa
1525-1600 / 1635-1710 / 1745-1820
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
1.       Mengenal zon waktu di atas peta dunia.
2.       Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Soal jawab
 4. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.
 

TARIKH: 21.01.2015                                                                                                   HARI: RABU
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2J / 2G / 2A
Masa
1400-1510 / 1525-1600 / 1635-1710
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
  1. Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
50% obejektif pembelajaran tercapai. P&P berulang pada kelas seterusnya.

 

Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3B
Masa
1745-1820
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
  1. Membandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Soal jawab
 4. Kesimpulan
 5. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.
 

TARIKH: 22.01.2015                                                                                              HARI: KHAMIS
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2G / 2L
Masa
1250-1400 / 1525-1600
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
1.       Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.

 
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3F / 3B
Masa
1635-1710 / 1745-1820
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
  1. Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Kesimpulan
 5. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.

 
TARIKH: 23.01.2015                                                                                              HARI: JUMAAT
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2J / 2A
Masa
1400-1435 / 1600-1710
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
1.       Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.

 
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3F
Masa
1510-1545
Tajuk
Bab 1: Kedudukan
Objektif
  1. Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas yang dilukis.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penjelasan
 3. Soal jawab
 4. Kesimpulan
 5. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.