Saturday, 14 March 2015

RPH MINGGU 10 (16.03-20.03.2015)


CUTI SEKOLAH

RPH MINGGU 9 (09.03-13.03.2015)


TARIKH: 09.03.2015                                                                                                    HARI: ISNIN
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2J / 2G / 2A
Masa
1250-1400 / 1400-1435 / 1525-1600
Tajuk
Bab 6:Peta
Objektif
1.       Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri fizikal dalam peta bergambar.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.
 

Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3F
Masa
1635-1710
Tajuk
Bab 5:Peta
Objektif
  1. Menyenaraikan pandang darat fizikal dan budaya berasaskan simbol-simbol dalam peta lakar.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. latihan
 4. Kesimpulan     
Refeksi
Objektif pembelajaran 100%  tercapai.

 


TARIKH: 10.03.2015                                                                                                HARI: SELASA
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2L / 2G
Masa
1250-1400 / 1525-1635
Tajuk
Bab 6:Peta
Objektif
1.       Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri fizikal dalam peta bergambar.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.
 

Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3B
Masa
1635-1745
Tajuk
Bab 5:Peta
Objektif
1.       Menyenaraikan pandang darat fizikal dan budaya berasaskan simbol-simbol dalam peta lakar.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. latihan
 4. Kesimpulan     
Refeksi
Objektif pembelajaran 100%  tercapai.

 

TARIKH: 11.03.2015                                                                                                   HARI: RABU
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2A / 2J / 2G
Masa
1400-1510 / 1525-1600 / 1745-1620
Tajuk
Bab 6:Peta
Objektif
1.       Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri budaya dalam peta bergambar.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
TARIKH: 12.03.2015                                                                                              HARI: KHAMIS
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3F / 3B
Masa
1250-1400 / 1635-1710
Tajuk
-           
Objektif
-           
Aktiviti
 Peperiksaan Percubaan 1 PT3
 
Refeksi
Peperiksaan berjalan dengan lancar.
 

Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2J / 2A
Masa
1525-1600 / 1745-1820
Tajuk
Bab 6:Peta
Objektif
1.       Mentafsir peta bergambar.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 13.03.2015                                                                                              HARI: JUMAAT
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3B / 3F
Masa
1400-1435 / 1525-1600
Tajuk
-           
Objektif
-           
Aktiviti
 Peperiksaan Percubaan 1 PT3
 
Refeksi
Peperiksaan berjalan dengan lancar.
 

Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2L
Masa
1600-1710
Tajuk
Bab 6:Peta
Objektif
1.       Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta bergambar.
2.       Mentafsir peta bergambar.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.