Sunday, 19 October 2014

Sunday, 12 October 2014

RPH MINGGU 41 (06.10-10.10.2014)


TARIKH: 06.10.2014                                      HARI: ISNIN                                                                         

CUTI GANTI – HARI RAYA HAJI

 

 

TARIKH: 07-10.10.2014                 HARI: SELASA - JUMAAT                                                                     

MINGGU ULANGKAJI DAN PEPERIKSAAN

Sunday, 5 October 2014

RPH MINGGU 40 (29.09-03.10.2014)


TARIKH: 29.09.2014                                   HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1250-1400), 2I (1525-1600), 2A (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menyatakan kepentingan jaringan perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan jaringan perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
GEOGRAFI T. 1A (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi berdasarkan contoh.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

 

TARIKH: 30.09.2014                                      HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1250-1400), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
 
 
Objektif
: - Menyatakan kepentingan jaringan perhubungan negara Malaysia
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan jaringan perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 

GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi berdasarkan contoh.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 


TARIKH: 01.10.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 1I (1250-1400), 1A (1525-1600)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
    tumbuhan semula jadi.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
      tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

 

TARIKH: 02.10.2014                                      HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1250-1400)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
    tumbuhan semula jadi (sambungan).
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
      tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
GEOGRAFI T. 2L (1435-1510), 2B (1525-1635), 2I (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
     perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
      perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
 
TARIKH: 03.10.2014                                              HARI: JUMAAT         
                                                           
GEOGRAFI T. 2A (1400-1435), 2B (1510-1545), 2I (1600-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
    perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
      perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

                                                  

 
GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
     tumbuhan  semula jadi (sambungan).
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
      tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

Sunday, 28 September 2014

RPH MINGGU 39 (22.09-26.09.2014)


TARIKH: 22.09.2014                                        HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1250-1400), 2I (1525-1600), 2A (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menyatakan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  
GEOGRAFI T. 1A (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula
    jadi dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan memelihara dan memulihara tumbuh-
      tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 


TARIKH: 23.09.2014                                     HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1250-1400), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
 
 
Objektif
: - Menyatakan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

 GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula
    jadi dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan memelihara dan memulihara tumbuh-
       tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.


 

TARIKH: 24.09.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 1I (1250-1400), 1A (1525-1600)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
    tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
      tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 25.09.2014                                         HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1250-1400)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi berdasarkan contoh.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
GEOGRAFI T. 2L (1435-1510), 2B (1525-1635), 2I (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
    perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
      perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
  
TARIKH: 26.09.2014                                          HARI: JUMAAT                                                                    
GEOGRAFI T. 2A (1400-1435), 2B (1510-1545), 2I (1600-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
    perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
      perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

                                                        


GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi berdasarkan contoh.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.