Friday, 11 April 2014

RPH MINGGU 15 (07.04-11.04.2014)


TARIKH: 07.04.2014                                     HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1250-1400), 2I (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 8
: Perubahan Penduduk
Objektif
: - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi
Aktiviti
: 1. Penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi.
  2. Soalan evidens.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.


 
GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 6
: Bentuk Muka Bumi
Objektif
: - mendefinisikan konsep profil panjang dan profil rentas sungai
Aktiviti
: 1. Penerangan tentang konsep profil panjang dan profil rentas sungai .
  2. Nota ringkas.
Pendekatan
: KBKK
Nilai
: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

 
TARIKH: 08.04.2014                                      HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1400-1310), 2L (1635-1710), 2B (1710-1820)
 
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
 
Bab 8
: Perubahan Penduduk
 
Objektif
: - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi
 
Aktiviti
: 1. Penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi.
  2. Soalan evidens.
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TARIKH: 09.04.2014                                                                                                 HARI: RABU

GEOGRAFI T. 2B (1250-1325), 2I (1400-1510)

Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 8
: Perubahan Penduduk
Objektif
: - Merumuskan tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan
     berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan
      berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi.
  2. Nota ringkas.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

 

GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)

Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 6
: Bentuk Muka Bumi
Objektif
: - menyatakan jenis/ contoh bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai
Aktiviti
: 1. Penerangan tentang contoh bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai.
  2. Soalan evidens.
Pendekatan
: KBKK
Nilai
: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

 

 

 

TARIKH: 10.04.2014                                                                                                 HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1400-1510)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 6
: Bentuk Muka Bumi
Objektif
: - mengenal pasti taburan saliran di Malaysia
Aktiviti
: 1. Menerangkan taburan saliran di Malaysia melalui peta.
  2. Nota ringkas.
Pendekatan
: KBKK
Nilai
: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFI T. 2I (1525-1600), 2A (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
 
Bab 8
: Perubahan Penduduk
 
Objektif
: - Merumuskan tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan
     berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan
      berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi.
  2. Nota ringkas.
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

 

                         

 

TARIKH: 11.04.2014                                                                                                HARI: JUMAAT                                                                    
GEOGRAFI T. 2B (1400-1435), 2L (1710-1745), 2A (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 8
: Perubahan Penduduk
Objektif
: - Merumuskan tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan
     berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi (sambungan)
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan
      berdasarkan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi.
  2. Nota ringkas.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
GEOGRAFI T. 1I (1600-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
 
Bab 6
: Bentuk Muka Bumi
 
Objektif
: - mengenal pasti taburan saliran di Malaysia
 
Aktiviti
: 1. Menerangkan taburan saliran di Malaysia melalui peta.
  2. Nota ringkas.
 
Pendekatan
: KBKK
 
Nilai
: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

Sunday, 6 April 2014

RPH MINGGU 14 (31.03-04.04.2014)


TARIKH: 31.03.2014                               HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1250-1400), 2I (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 8
: Perubahan Penduduk
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk.
  2. Nota ringkas dan peta minda.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 

GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 6
: Bentuk Muka Bumi
Objektif
: - menyatakan jenis/ contoh tanah pamah di Malaysia
Aktiviti
: 1. Menerangkan jenis/ contoh tanah pamah di Malaysia.
  2. Soalan evidens.
Pendekatan
: KBKK
Nilai
: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 01.04.2014                                      HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1400-1310), 2L (1635-1710), 2B (1710-1820)
 
 
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
 
 
Bab 8
: Perubahan Penduduk
 
 
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk.
  2. Nota ringkas dan peta minda.
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

 
 

TARIKH: 02.04.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 2B (1250-1325), 2I (1400-1510)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 8
: Perubahan Penduduk
Objektif
: - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran
Aktiviti
: 1. Penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran.
  2. Soalan evidens.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 

GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 6
: Bentuk Muka Bumi
Objektif
: - mengenal pasti taburan tanah pamah di Malaysia
Aktiviti
: 1. Menerangkan taburan tanah pamah di Malaysia melalui peta.
  2. Soalan evidens.
Pendekatan
: KBKK
Nilai
: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

 

TARIKH: 03.04.2014                                                    HARI: KHAMIS                                                               
GEOGRAFI T. 1A (1400-1510)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 6
: Bentuk Muka Bumi
Objektif
: - mengenal pasti ciri-ciri keistimewaan tanah pamah di Malaysia
Aktiviti
: 1. Menerangkan ciri-ciri keistimewaan tanah pamah di Malaysia melalui peta.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: KBKK
Nilai
: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
 
GEOGRAFI T. 2I (1525-1600), 2A (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
 
Bab 8
: Perubahan Penduduk
 
Objektif
: - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran
 
Aktiviti
: 1. Penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran.
  2. Soalan evidens.
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

              

 

TARIKH: 04.04.2014                                                    HARI: JUMAAT                                                             
GEOGRAFI T. 2B (1400-1435), 2L (1710-1745), 2A (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 8
: Perubahan Penduduk
Objektif
: - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kematian
Aktiviti
: 1. Penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kematian.
  2. Soalan evidens.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
GEOGRAFI T. 1I (1600-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
 
Bab 6
: Bentuk Muka Bumi
 
Objektif
: - mengenal pasti ciri-ciri keistimewaan tanah pamah di Malaysia
 
Aktiviti
: 1. Menerangkan ciri-ciri keistimewaan tanah pamah di Malaysia melalui peta.
  2. Nota ringkas dan latihan.
 
Pendekatan
: KBKK
 
Nilai
: Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.