Monday, 25 August 2014

RPH MINGGU 34 (18.08-23.08.2014)


TARIKH: 18.08.2014                                      HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1400-1510), 2I (1635-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
Objektif
: - Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.


GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan
    semula jadi negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-
      tumbuhan semula jadi negara Malaysia.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 19.08.2014                                     HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1400-1510), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
 
 
Objektif
: - Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 


TARIKH: 20.08.2014                                           HARI: RABU
GEOGRAFI T. 2I (1400-1510), 2A (1635-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
Objektif
: - Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara
    Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menghubungkaitkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan
    faktor-faktor yang mempengaruhinya
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-
      tumbuhan semula jadi negara Malaysia.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  

TARIKH: 21.08.2014                                                 HARI: KHAMIS                                                                       
GEOGRAFI T. 1A (1400-1510)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
    gurun
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan gurun.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
GEOGRAFI T. 2A (1635-1710), 2B (1710-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
Objektif
: - Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
 
TARIKH: 22.08.2014                                       HARI: JUMAAT                                                                    
 
GEOGRAFI T. 2B (1400-1435), 2I (1435-1510), 2L (1710-1745)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
Objektif
: - Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
                                                          
 

 

GEOGRAFI T. 1I (1600-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
   gurun
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan gurun.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

 

TARIKH: 23.08.2014                                                                                                HARI: SABTU
HARI TERBUKA PRA MERDEKA SMK SERIAN

Sunday, 17 August 2014

RPH MINGGU 33 (11.08-15.08.2014)


TARIKH: 11.08.2014                                      HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1400-1510), 2I (1635-1710)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 14
:  Pembandaran
Objektif
: - Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara
     Malaysia              
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran
      negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 11     
: Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca dan Iklim
Objektif
: - Menjelaskan fenomena pencemaran atmosfera: kemarau dan peningkatan suhu
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang punca dan kesan kemarau dan peningkatan suhu.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
TARIKH: 12.08.2014                                      HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1400-1510), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
 
 
Bab 14
:  Pembandaran
 
 
Objektif
: - Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara
     Malaysia              
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah
      pembandaran negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

 
TARIKH: 13.08.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 2I (1400-1510), 2A (1635-1710)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 14
:  Pembandaran
Objektif
: - Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di negara lain
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan-kesan pembandaran di negara lain.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 12     
: Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara
      Malaysia.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 

TARIKH: 14.08.2014                                         HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1400-1510)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 12     
: Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Memadankan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia di
     atas peta
Aktiviti
: 1. Menunjuk cara memadankan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi
      negara Malaysia di atas peta.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
  
GEOGRAFI T. 2A (1635-1710), 2B (1710-1820)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 14
:  Pembandaran
Objektif
: - Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di negara lain
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan-kesan pembandaran di negara lain.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
 
TARIKH: 15.08.2014                                       HARI: JUMAAT                                                                    
 
GEOGRAFI T. 2B (1400-1435), 2I (1435-1510), 2L (1710-1745)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 14
: Pembandaran
Objektif
: - Merumuskan kesan-kesan pembandaran di negara lain dan Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan-kesan pembandaran di negara lain dan Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
                                                        
 

 

GEOGRAFI T. 1I (1600-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 12     
: Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Memadankan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia di
     atas peta
Aktiviti
: 1. Menunjuk cara memadankan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi
      negara Malaysia di atas peta.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.