Monday, 1 September 2014

RPH MINGGU 35 (25.08-29.08.2014)

TARIKH: 25.08.2014                                 HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1250-1400), 2I (1525-1600), 2A (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan perkembangan sistem pengangkutan darat, air dan udara negara
      Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.GEOGRAFI T. 1A (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
    tundra
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan tundra.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  

TARIKH: 26.08.2014                                   HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1250-1400), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
 
 
Objektif
: - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan perkembangan sistem pengangkutan darat, air dan udara negara
      Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 

GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
     tundra
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan tundra.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 27.08.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 1I (1250-1400), 1A (1525-1600)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
     mediterranean
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan mediterranean.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
TARIKH: 28.08.2014                                  HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1250-1400)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
     monsun tropika
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan monsun tropika.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
 
GEOGRAFI T. 2L (1435-1510), 2B (1525-1635), 2I (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara
     Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara
      Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
 
TARIKH: 29.08.2014                                     HARI: JUMAAT                                                                    
 
GEOGRAFI T. 2A (1400-1435), 2B (1510-1545), 2I (1600-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara
     Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara
      Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
                                                            
 

 

GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
     monsun tropika
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan monsun tropika.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

Monday, 25 August 2014

RPH MINGGU 34 (18.08-23.08.2014)


TARIKH: 18.08.2014                                      HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1400-1510), 2I (1635-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
Objektif
: - Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.


GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan
    semula jadi negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-
      tumbuhan semula jadi negara Malaysia.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 19.08.2014                                     HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1400-1510), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
 
 
Objektif
: - Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 


TARIKH: 20.08.2014                                           HARI: RABU
GEOGRAFI T. 2I (1400-1510), 2A (1635-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
Objektif
: - Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara
    Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
GEOGRAFI T. 1A (1525-1600), 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menghubungkaitkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan
    faktor-faktor yang mempengaruhinya
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-
      tumbuhan semula jadi negara Malaysia.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  

TARIKH: 21.08.2014                                                 HARI: KHAMIS                                                                       
GEOGRAFI T. 1A (1400-1510)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
    gurun
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan gurun.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
GEOGRAFI T. 2A (1635-1710), 2B (1710-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
Objektif
: - Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
 
TARIKH: 22.08.2014                                       HARI: JUMAAT                                                                    
 
GEOGRAFI T. 2B (1400-1435), 2I (1435-1510), 2L (1710-1745)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 15
:  Pengangkutan dan Perhubungan Awal
Objektif
: - Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
                                                          
 

 

GEOGRAFI T. 1I (1600-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
   gurun
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan gurun.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

 

TARIKH: 23.08.2014                                                                                                HARI: SABTU
HARI TERBUKA PRA MERDEKA SMK SERIAN