Saturday, 28 February 2015

RPH MINGGU 7 (23.02-27.02.2015)


TARIKH: 23.02.2015                                                                                                    HARI: ISNIN
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2J / 2G / 2A
Masa
1250-1400 / 1400-1435 / 1525-1600
Tajuk
Bab 5:Rajah
Objektif
1.       Mengumpul maklumat.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3F
Masa
1635-1710
Tajuk
Bab 4: Graf, Carta dan Rajah
Objektif
  1. Melukis dan melengkapkan carta pai.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. latihan mengira peratus dan sudut setiap sektor
 4. Kesimpulan     
Refeksi
Objektif pembelajaran 100%  tercapai.

 

TARIKH: 24.02.2015                                                                                                HARI: SELASA
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2L / 2G
Masa
1250-1400 / 1525-1635
Tajuk
Bab 5:Rajah
Objektif
1.       Melukis rajah peta minda berdasarkan maklumat.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.

 
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3B
Masa
1635-1745
Tajuk
Bab 4: Graf, Carta dan Rajah
Objektif
1.       Melukis dan melengkapkan carta pai.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. latihan mengira peratus dan sudut setiap sektor
 4. Kesimpulan     
Refeksi
Objektif pembelajaran 100%  tercapai.

 

TARIKH: 25.02.2015                                                                                                   HARI: RABU
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2A / 2J / 2G
Masa
1400-1510 / 1525-1600 / 1745-1620
Tajuk
Bab 5:Rajah
Objektif
1.       Mentafsir rajah peta minda
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 26.02.2015                                                                                              HARI: KHAMIS
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3F / 3B
Masa
1250-1400 / 1635-1710
Tajuk
Bab 4: Graf, Carta dan Rajah
Objektif
  1. Melukis dan melengkapkan carta pai.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. latihan melukis carta pai
 4. Kesimpulan     
Refeksi
Objektif pembelajaran 100%  tercapai.

 
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2J / 2A
Masa
1525-1600 / 1745-1820
Tajuk
Bab 5:Rajah
Objektif
1.       Mentafsir rajah peta minda
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 27.02.2015                                                                                              HARI: JUMAAT
Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
3B / 3F
Masa
1400-1435 / 1525-1600
Tajuk
Bab 4: Graf, Carta dan Rajah
Objektif
1.       Mentafsir carta pai.
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. latihan
 4. Kesimpulan     
Refeksi
Objektif pembelajaran 100%  tercapai.
 

Mata Pelajaran
Geografi
Kelas
2L
Masa
1600-1710
Tajuk
Bab 5:Rajah
Objektif
1.       Mentafsir rajah peta minda
Aktiviti
 1. Pengenalan
 2. Penerangan
 3. Latihan                 
Refeksi
Objektif pembelajaran tercapai.