Sunday, 28 September 2014

RPH MINGGU 39 (22.09-26.09.2014)


TARIKH: 22.09.2014                                        HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1250-1400), 2I (1525-1600), 2A (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menyatakan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  
GEOGRAFI T. 1A (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula
    jadi dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan memelihara dan memulihara tumbuh-
      tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 


TARIKH: 23.09.2014                                     HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1250-1400), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
 
 
Objektif
: - Menyatakan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

 GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula
    jadi dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan memelihara dan memulihara tumbuh-
       tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.


 

TARIKH: 24.09.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 1I (1250-1400), 1A (1525-1600)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
    tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-
      tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 25.09.2014                                         HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1250-1400)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi berdasarkan contoh.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
GEOGRAFI T. 2L (1435-1510), 2B (1525-1635), 2I (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
    perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
      perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
  
TARIKH: 26.09.2014                                          HARI: JUMAAT                                                                    
GEOGRAFI T. 2A (1400-1435), 2B (1510-1545), 2I (1600-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 17
:  Perkembangan Sistem Perhubungan
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
    perhubungan negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem
      perhubungan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

                                                        


GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 16     
: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan
    pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi berdasarkan contoh.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

Tuesday, 16 September 2014

RPH MINGGU 38 (15.09-19.09.2014)


CUTI SEKOLAH

RPH MINGGU 37 (08.09-12.09.2014)


TARIKH: 08.09.2014                                  HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1250-1400), 2I (1525-1600), 2A (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam
     sekitar negara Malaysia dengan contoh
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap
      alam sekitar negara Malaysia dengan contoh.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
GEOGRAFI T. 1A (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 14     
: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
Objektif
: - Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 


TARIKH: 09.09.2014                                     HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1250-1400), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
 
 
Objektif
: - Menjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam
     sekitar negara Malaysia dengan contoh
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap
      alam sekitar negara Malaysia dengan contoh.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 14     
: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
Objektif
: - Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  

TARIKH: 10.09.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 1I (1250-1400), 1A (1525-1600)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 15     
: Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan
  Liar
Objektif
: - Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi
    dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan
      semula jadi dan hidupan liar.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 11.09.2014                                     HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1250-1400)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 15     
: Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan
   Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan, pertanian dan
    petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang contoh kesan kegiatan pembalakan, pertanian dan
      petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
  
GEOGRAFI T. 2L (1435-1510), 2B (1525-1635), 2I (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan
     pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan
      pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
TARIKH: 12.09.2014                                           HARI: JUMAAT                                                                    
GEOGRAFI T. 2A (1400-1435), 2B (1510-1545), 2I (1600-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan
     pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan
      pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
                                             
GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 15     
: Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan
  Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan, pertanian dan
    petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang contoh kesan kegiatan pembalakan, pertanian dan
      petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.