Sunday, 20 July 2014

RPH MINGGU 29 (14.07-18.07.2014)

TARIKH: 14.07.2014                                       HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1305-1405), 2I (1530-1600)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 13
:  Fungsi Petempatan Luar Bandar
Objektif
: - Menyenaraikan fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi
    ekonomi
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi
      ekonomi.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.GEOGRAFI T. 1A (1430-1500), 1I (1630-1700)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 10     
: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia
Objektif
: - Mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon iklim berlainan
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang keadaan iklim di kawasan zon iklim berlainan.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  

TARIKH: 15.07.2014                                     HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1305-1405), 2B (1430-1500), 2L (1530-1600)


Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya


Bab 13
:  Fungsi Petempatan Luar Bandar


Objektif
: - Menyenaraikan fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi
    ekonomi


Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari
      segi ekonomi.
  2. Latihan dan nota ringkas


Pendekatan
: Kontekstual


Nilai
: Hormat-menghormati


Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.TARIKH: 16.07.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 2I (1305-1405), 2A (1530-1600)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 13
:  Fungsi Petempatan Luar Bandar
Objektif
: - Menyenaraikan fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi sosial
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi
      sosial.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.GEOGRAFI T. 1A (1430-1500), 1I (1630-1700)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 10     
: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia
Objektif
: - Menyatakan cara hidup manusia di kawasan zon iklim berlainan
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang cara hidup manusia di kawasan zon iklim berlainan.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  

TARIKH: 17.07.2014                                              HARI: KHAMIS                                                                    
GEOGRAFI T. 1A (1305-1405)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 10     
: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia
Objektif
: - Menerangkan iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

GEOGRAFI T. 2A (1530-1600), 2B (1600-1700)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya

Bab 13
:  Fungsi Petempatan Luar Bandar

Objektif
: - Menyenaraikan fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi sosial

Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi
      sosial.
  2. Latihan dan nota ringkas

Pendekatan
: Kontekstual

Nilai
: Hormat-menghormati

Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.TARIKH: 18.07.2014                                         HARI: JUMAAT                                                                    

GEOGRAFI T. 2B (1400-1425), 2I (1425-1450), 2L (1620-1640)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 13
:  Fungsi Petempatan Luar Bandar
Objektif
: - Menyenaraikan fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi politik
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang fungsi petempatan luar bandar negara Malaysia dari segi
      politik.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.


                                                             GEOGRAFI T. 1I (1540-1620)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 10     
: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia
Objektif
: - Menerangkan iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

Sunday, 13 July 2014

RPH MINGGU 28 (07.07-11.07.2014)


TARIKH: 07.07.2014                                  HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1305-1405), 2I (1530-1600)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 12
:  Petempatan
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan petempatan luar
     bandar negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan petempatan
      luar bandar negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.


 GEOGRAFI T. 1A (1430-1500), 1I (1630-1700)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 9       
: Pergerakan Bumi dalam Sistem Suria
Objektif
: - Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
TARIKH: 08.07.2014                                 HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1305-1405), 2B (1430-1500), 2L (1530-1600)
 
 
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
 
 
Bab 12
:  Petempatan
 
 
Objektif
: - Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan petempatan luar
     bandar negara Malaysia
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan petempatan
      luar bandar negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 


TARIKH: 09.07.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 2I (1305-1405), 2A (1530-1600)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 12
:  Petempatan
Objektif
: - Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar bandar negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang pelbagai pola petempatan luar bandar negara Malaysia.
  3. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
GEOGRAFI T. 1A (1430-1500), 1I (1630-1700)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 9       
: Pergerakan Bumi dalam Sistem Suria
Objektif
: - Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di
      Malaysia.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 10.07.2014                                         HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1305-1405)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 9       
: Pergerakan Bumi dalam Sistem Suria
Objektif
: - Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan, siklon
    tropika dan kemarau berpanjangan
Aktiviti
: 1. Penjelasan tentang kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan,
      siklon tropika dan kemarau berpanjangan .
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
  
 
GEOGRAFI T. 2A (1530-1600), 2B (1600-1700)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
 
Bab 12
:  Petempatan
 
Objektif
: - Menghuraikan pelbagai pola petempatan luar bandar negara Malaysia
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang pelbagai pola petempatan luar bandar negara Malaysia.
  3. Latihan dan nota ringkas
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

 
                    

TARIKH: 11.07.2014                                             HARI: JUMAAT                                                                    
GEOGRAFI T. 2B (1400-1425), 2I (1425-1450), 2L (1620-1640)
Bahagian B
: Petempatan dan Perkembangannya
Bab 12
:  Petempatan
Objektif
: - Menghuraikan pelbagai pola petempatan luar bandar negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang pelbagai pola petempatan luar bandar negara Malaysia.
  3. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

                                                                  
GEOGRAFI T. 1I (1540-1620)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 9       
: Pergerakan Bumi dalam Sistem Suria
Objektif
: - Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan, siklon
     tropika dan kemarau berpanjangan
Aktiviti
: 1. Penjelasan tentang kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan,
      siklon tropika dan kemarau berpanjangan .
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.