Tuesday, 16 September 2014

RPH MINGGU 38 (15.09-19.09.2014)


CUTI SEKOLAH

RPH MINGGU 37 (08.09-12.09.2014)


TARIKH: 08.09.2014                                  HARI: ISNIN                                                                         
GEOGRAFI T. 2L (1250-1400), 2I (1525-1600), 2A (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam
     sekitar negara Malaysia dengan contoh
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap
      alam sekitar negara Malaysia dengan contoh.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
GEOGRAFI T. 1A (1635-1710)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 14     
: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
Objektif
: - Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 


TARIKH: 09.09.2014                                     HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1250-1400), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
 
 
Objektif
: - Menjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam
     sekitar negara Malaysia dengan contoh
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap
      alam sekitar negara Malaysia dengan contoh.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 

GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 14     
: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
Objektif
: - Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  

TARIKH: 10.09.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 1I (1250-1400), 1A (1525-1600)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 15     
: Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan
  Liar
Objektif
: - Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi
    dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan
      semula jadi dan hidupan liar.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 

TARIKH: 11.09.2014                                     HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1250-1400)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 15     
: Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan
   Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan, pertanian dan
    petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang contoh kesan kegiatan pembalakan, pertanian dan
      petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
  
GEOGRAFI T. 2L (1435-1510), 2B (1525-1635), 2I (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan
     pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan
      pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
TARIKH: 12.09.2014                                           HARI: JUMAAT                                                                    
GEOGRAFI T. 2A (1400-1435), 2B (1510-1545), 2I (1600-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan
     pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan
      pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
                                             
GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 15     
: Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan
  Liar
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan, pertanian dan
    petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang contoh kesan kegiatan pembalakan, pertanian dan
      petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

Sunday, 7 September 2014

RPH MINGGU 36 (01.09-05.09.2014)


TARIKH: 01.09.2014                                HARI: ISNIN                                                                         
CUTI GANTI – “HARI KEBANGSAAN MALAYSIA”
 
 

TARIKH: 02.09.2014                                  HARI: SELASA                                                                         
GEOGRAFI T. 2A (1250-1400), 2B (1525-1600), 2L (1635-1710)
 
 
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
 
 
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
 
 
Objektif
: - Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan negara Malaysia
 
 
Aktiviti
: 1. Perbincangan kepentingan jaringan pengangkutan negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
 
 
Pendekatan
: Kontekstual
 
 
Nilai
: Hormat-menghormati
 
 
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 


GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 13     
: Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Objektif
: - Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan
    tundra
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di
       kawasan tundra.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  

TARIKH: 03.09.2014                                                                                                 HARI: RABU
GEOGRAFI T. 1I (1250-1400), 1A (1525-1600)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 14     
: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
Objektif
: - Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

 
 
TARIKH: 04.09.2014                                            HARI: KHAMIS                                                                      
GEOGRAFI T. 1A (1250-1400)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 14     
: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.
 
 
 
 
GEOGRAFI T. 2L (1435-1510), 2B (1525-1635), 2I (1745-1820)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Membandingkan kepentingan pengangkutan negara Malaysia dan Kanada
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia dan Kanada.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

  
 
TARIKH: 05.09.2014                                        HARI: JUMAAT                                                                    
GEOGRAFI T. 2A (1400-1435), 2B (1510-1545), 2I (1600-1710)
Bahagian B
: Pengangkutan dan Perhubungan
Bab 16
:  Perkembangan Sistem Pengangkutan
Objektif
: - Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam
     sekitar negara Malaysia
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap
      alam sekitar negara Malaysia.
  2. Latihan dan nota ringkas
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Hormat-menghormati
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.

                                                             
 

GEOGRAFI T. 1I (1745-1820)
Bahagian B
: Geografi Fizikal dan Manusia
Bab 14     
: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
Objektif
: - Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi
Aktiviti
: 1. Perbincangan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi.
  2. Nota ringkas dan latihan.
Pendekatan
: Kontekstual
Nilai
: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Refleksi
: Objektif pembelajaran tercapai.